+ Hoppas bara att detta är ett rop på hjälp...

Egentligen så borde påvens uttalande tolkas - hoppas jag - som ett rop på hjälp. Alla är vi ‘behäftade' med köttet och det ställer till problem för oss. Att kringgå problemet genom att säga att "homosexualitet" inte är synd, det är att omintetgöra möjligheten för Herren Jesus att gripa in...
Man kan inte gå mot Guds Ord och förvänta sig lösningen på problemet. Det är som att gå till doktorn, få diagnos om magsår och...få plåster på magen..... TYP: Så! Nu är det åtgärdat! Men så enkelt är det inte.


Påvens kamp mot homosexuellt leverne är s.a.s ‘humanistiskt tänk', som Paulus behandlar i Romarbrevet 7.

Detta kapitel är oerhört viktigt, därför att det beskriver köttets brottningskamp:


Rom.7:8 "Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död. Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv, och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död; ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.

7:12 Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till övermått syndig, genom budordet.

7:14 Vi veta ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.

7:19 Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig. Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.

7:22 Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.

7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? -
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre
! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
...............
LÖSNING på köttsliga problem: omvändelse, bekännelse, överlåtelse - bort från avgudar och synd - och förnyelse av SINNET med Guds Levande Ord!

RESULTAT: ett liv i SEGER! En vandring efter Anden och inte efter köttet (träldom) - och den onde kan inte plåga en längre.
Hallelu'jah!
..........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161404


Kommentarer
Postat av: S-E Sköld

Hur trovärdig är den rörelses ledning, som fått betala miljardskadestånd för sexövergrepp som - i olika delar av världen - utförts av ledande representanter för rörelsen: i det här fallet av katolska kyrkans präster.Paulus: “Jag kämpar inte

som en man som hugger i

vädret.Fastmer tuktar jag min kropp

och kuvar den, för att jag inte

när jag predikar för andra, själv

skall komma till korta vid provet”2008-12-27 @ 16:02:36
Postat av: S-E Sköld

Om George W. Bush skulle hålla ett tal i miljöfrågor -och Vladimir Putin ett om mänskliga fri -och rättigheter, skulle antagligen bara deras egna beundrarskaror lyssna med respekt, även om de skulle säga vettiga saker.Däremot om Al Gore och Nelson Mandela skulle uttala sig i samma frågor, fick det säkerligen en annan betydelse/tyngd, d.v.s. ett annat genomslag hos folk i allmänhet runt om i världen.Budbärarens trovärdighet är m.a.o. inte oviktig.Och Katolska kyrkans trovärdighet i sexualfrågor är lika med noll.

2008-12-27 @ 17:43:58
Postat av: S-E Sköld

Påven skall främst ta av sig sin utstyrsel, hugga sönder sin påvestol/tron, sluta med sitt skådespel, och ta på sig en bekväm mysdräkt; bli människa m.a.o. och komma ned från sin självupphöjelse och självförgudning och ut till människorna - som den människa han själv faktiskt är - och se till att ta sig ut från sitt skyddade boende i vatikanen, där han lever med idel verklighetsfrånvända likasinnade, i något slags gudatillvaro!Han sitter där i sin självupphöjda självförgudning och skickar sina bulletider (under en tid också bannbullor) och dekret utöver världen.Matt. 23:1-11 "Därefter talade Jesus

till folket och sade: På Moses stol har

de skriftlärda och fariseerna satt sig.Därför, allt vad de säger er, de skall

ni göra och hålla, men efter deras

gärningar skall ni inte göra; ty de

säger men gör inte.De binder ihop tunga bördor och

lägger dem på människornas skuldror,

men själva vill de inte röra ett finger

för att flytta dem."Man kan säga, att Gud under GT-tiden sände Sina dekret till Människorna på jorden, men klädde av Sig sin Gudomliga ställning och härlighet och klädde Sig till Människa; när Han blev Människa och steg ned på jorden, in under Människans alla villkor och bördor. Han kom Själv till oss kan man säga, för att lyfta våra bördor!Och det är hög tid för påven att göra någonting liknande: i Guds -och Jesu Kristi efterföljd. Dugde det för Gud, att bli en vanlig Människa bland Människor, då bör det duga för påvarna också!2008-12-29 @ 03:52:50
Postat av: S-E Sköld

Institutionen/Påven har fått sin makt, en makt som gör att även politiker världen över tvingas lyssna, genom att det katolska lärosystemet, lärobyggnaden - på olika vägar - fått makt över MÅNGA människor SINNEN: ”stor är Efesernas Diana” - Gudinna - ropade man exempelvis en gång, som alternativ till Kristendomen;d.v.s. apostlarnas -och profeternas LÄRA, en LÄRA som dessa fått direkt från JESUS själv; och som Påven - Katolska kyrkan - inte åtlyder, inte ÅTFÖLJER, utan än idag ropar de sitt ”stor är katolicismens Maria”.2008-12-29 @ 17:06:24
Postat av: S-E Sköld

Katolska kyrkan är stor och falsk, men inte så stor, att Gud skulle underlåta - eller inte förmå - att ha en uppgörelse med henne; för hennes falska lärors skull. Det har Han haft förut, och Han kommer att göra det igen: hon har länge fått bedra Människorna med sina falska läror: sin blandning av Guds Ord och lögn.Hon är sparad till en uppgörelse, och den kommer.

2008-12-29 @ 22:47:52

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se