Det är nu snart tio år sedan svensk pingströrelse officiellt bildade samfund. I dag representerar Pingst 308 lokala församlingar med sammanlagt cirka 77 000 medlemmar. Inför dagens rådslag säger Pingsts föreståndare Pelle Hörnmark att nu är det dags för arbetsgemenskapen att ta ett steg vidare.

 

– Det har gått tio år och vi har hittat formerna, vi är samlade ekonomiskt och organisatoriskt. Kanske kan vi använda vår organisation till att fokusera ännu mer när det gäller uppdraget. Vi kan vässa visionen, säger Pelle Hörnmark.

 

Ett lagbygge

Rådslaget blir ett tillfälle att lyssna på olika röster. Det handlar om avstämning och lagbygge när missionsuppdraget ska genomföras.

 

Ett hett samtalsämne på rådslaget lär handla om hur Pingst ska formera sina internationella insatser. De senaste veckorna har det blåst kalla vindar kring Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, i och med att statliga biståndsorganet Sida sagt upp samarbetet och PMU därmed mister många miljoner i statligt stöd till sina projekt.

 

– Det kommer en information på rådslaget om var vi befinner oss i den processen. Däremot har vi fortsatt dialog med Sida. Jag vet inte om pingströrelsen någon gång i historien gjort sig beroende av statens pengar. Blir det förändringar så blir det också nya möjligheter och i så fall har vi en spännande tid framför oss, tror Pelle Hörnmark samtidigt som han är noga med att problemet inte får bagatelliseras.

(...)

Urban Thoms (2014-05-09)

..................................................

 

Reflektion:

 

Herren vill ha en trogen och överlåten skara - ett folk som håller Förbundet.

 

De ritningar som finns finner vi i Skriften allena, som undervisar att alla lärjungar är kungar och präster och ska följa endast Huvudet Kristus.

 

Då är det inte fråga om vad man kan göra - för det kan man! - utan OM man vill LYDA Ordet.

 

Troheten i Förbundet går före allt annat. Har man avvikit från kursen, då måste man först ändra sin väg...

 

1 Kor.10:20

"Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

 

Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?"

.....................