Svensk kristenhet sjuder just nu av en intensiv debatt om bibel­syn, lära och liv. Den har sin betydelse, men det är slående att utgångspunkten oftast tas i ledarskap, styrelseformer och strukturer.

 

Den profana historien kritiseras ibland för att den begränsar sig till ”kungarnas historia och inte folkens”. Löper den kristna rörelsen samma risk i sin nutidsanalys och historieskrivning?" (..)

 

http://m.dagen.se/opinion/debatt/till-den-enkla-trons-forsvar/

..........................

 

Herren Jesus undervisar:

 

Matt.5:1

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem:

 

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (...)

 

Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.(...)

 

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

 

Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

 

Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

 

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."

 

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan*, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.

 

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."

....................

Guds frid!