+ Gästblogg av S-E Sköld: "När Herrens Ande viker från Guds folk..."

 
När Anden, sanningens Ande, förkunnaren "om synd, rättfärdighet och dom",  viker från Guds folk, som Han gör när kristenheten ställer Hans redskap åt sidan, de gåvor i vilka Han uppenbarar Sig, och som nu skett.
 
Då blir Guds folk humanister, en hjälpverksamhet bland alla andra. Välorganiserade kan vara, men utan den kristna "udden", som framkallar "stygn" i hjärtat, som leder till OMVÄNDELSE från Satans vägar, till Guds vägar.
 
Gud har nämligen INTE överlämnat Sitt verk på jorden i människohand, utan till Sig själv, i egenskap av Den helige Ande. Den Ande som först verkade genom JESUS -och Hans apostlar och nu skall verka genom Hans kropp på jorden, som är Den levande Gudens församling.
 
Men utan Andens gåvor blir den en humanistisk sörja, utan det inflytande i världen, i förruttnelsen, som den är avsedd att vara; ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen. Därför kan förruttnelsen pågå utan att Ordets tjänare säger ett enda pip i sammanhanget! Humanismen förbjuder dem det.
 
Vem rår för att mörkret sprider sig?
Ljuset, det vill säga församlingen.
 
Vem rår för att förruttnelsen utbreder sig?
Saltet, det vill säga församlingen.
 
Kristenheten skyller gärna tillståndet i vårt land på Djävulen, men denne är besegrad, av JESUS på korset.
 
Det är i den sanningen som församlingen lever, och den är utrustad av Den helige Ande för att kunna utbreda Guds kunskaps väldoft i vårt land, som är sanningen, men det kan INTE ske Anden förutan: det är ett Andens verk! som i Jesu liv -och i Hans apostlars- och den första församlingens liv- och tjänst.
 
Det är från denna sanning, Den helige Andes verk i -och genom församlingen, som vi  - kristenheten - spårat ur.
 
Och bland alla gåvor som Anden UPPENBARAR sig i, är - enligt Bibeln - profetians gåva den viktigaste. För utan den blir församlingen tyggellös: utan styrning.
 
Den gåvan är direktverkande från huvudet, Kristus. Och Han som känner gårdagen, nuet och framtiden verkar allt utifrån denna Sin totala kunskap.
 
Men när församlingen väljer att inte lyssna på Honom, utan på sina egna tankar, på människotankar, kan Guds vilja på jorden i -och genom församlingen, inte ske - och ett exempel på det, på människotankar, är de kristna ledarskapets vilja och strävan att förena Guds folk med villoandar och deras läror: med avgudar.
 
S-E Sköld
......................
 
 

Kommentarer
Postat av: S-E Sköld

Guds Ande söker inte hjälp, Han söker redskap, genom vilka Han kan utföra Sina verk. Han kommer inte för att ta regi, utan för att ge.

Sak. 4:6 "Inte genom någon människas
styrka eller kraft skall det ske, utan
genom min Ande, säger Herren Sebaot".

JESUS: "Köttet är till ingen nytta. De
ord jag talar är ande och liv".

I en av sina böcker skriver Lewi Pethrus om en tid, när det mänskliga, på nästan varje område, ersatt det gudomliga. Där är vi nu, när människohjärnorna styr och ställer. Orden/bokstäverna finns där, men kraften saknas.

2014-05-18 @ 19:30:08
Postat av: S-E Sköld

En första förutsättning för att församlingsbygget skall kunna ske, som Paulus skriver, med "guld, silver och ädelstenar", är att byggarna följer Ordets - Bibelns - ritningar. Det gjorde Lewi Pethrus -och hans samtida byggare; med känt resultat som följd.

Nutida församlingsledare inom Pingst hämtar INTE ritningarna från Bibeln, utan från annat håll. Vilket medför att byggnadsmaterialet inte är de Paulus rekommenderar, "guld, silver och ädelstenar", utan innebär användande av det byggnadsmaterial som samma skribent kallar "trä, hö och halm", d.v.s. förgängligt material; människotankar.

Bygget av människotankar har en yrkesroll, pastor, som ett slags VD, verkställande direktör. I Bibelns finns inget stöd för den modellen. Tvärt om, där talas om det "allmänna prästerskapet" som Guds verk, där var och en har en andlig utrustning för sitt - av Anden givna - uppdrag.

Och Gud har inte sänt kött/mänsklig förmåga, att leda sin församling. Han har sänt Sig själv, i form av Den heliga Ande!

Om Guds verk - i vårt land - skall kunna gå framåt, måste rörelsen, helst med sina ledare i täten, TILLBAKA till Skrifterna! för att sedan bygga som fäderna, med Lewi Pethrus i täten, byggde: Den levande Gudens nytestamentliga församling.

De RANNSAKADE SKRIFTERNA för att sedan bygga enligt det man där funnit, och resultatet blev den svenska Pingströrelsen. Det byggnadsverk, som dessa byggde, är det byggnadsverk som nu av sentida ledare rivits ned till grunden, för att de sedan skall kunna bygga upp ett alternativ som INTE har Bibelns ritningar som mönsterbild. Och därmed inte heller är lovat framgång, vilket betyder; utan Guds sanktion.

2014-05-19 @ 07:46:52
Postat av: S-E Sköld

Till ALLA Sina byggnadsverk på jorden, har Gud sänt med ritningar:

1. Noa byggde arken i enlighet med de ritningar han fått, som åtföljde uppdraget.

2. Mose byggde G:a testementets församling i enlighet med de ritningar han fått.

3. Salomo byggde templet i enlighet med de ritningar han fått, via sin fader David.

4. Den nytestamentliga församlingen byggdes i enlighet med de ritningar som apostlarna fått från JESUS, församlingen huvud. Paulus fick dem genom en uppenbarelse. Om de första kristna står det, att "de höll fast vid apostlarna undervisning".

Dessa byggare - av Guds verk på jorden - byggde noggrannt i enlighet med vad Gud talat.

När vi så kommer in i vår tid, är det exakt tvärt om. Våra nutida kristna ledare river ned det fäderna - i enlighet med Ordets ritningar/mönsterbild - byggt upp, för att i stället sätta in ett kyrkosystem, en kyrkoorganisation, utan någon som helst förankring i Guds Ord.

Det är INTE Gud som har ändrat Sitt Ord!
Sitt eviga Ord, Sina tidlösa ritningar!

2014-05-19 @ 21:26:41
Postat av: S-E Sköld

VITTNESBÖRDET:

Hösten 1969, jag var då verksam som socialsekreterare i Habo kommun, deltog jag en vecka i bibelskolan i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Jag var "nyfrälst", döpt i Pingstförsamlingen i Luleå, i januari det året och undrade över den "kallelsemedvetenhet", att predika Guds Ord, jag hade -och haft också långt innan jag blev aktivt troende.

Under den veckan talade Gud till mig från Hesekiel 2 och 3, och det jag skärskilt då reagerade för, var att Gud skulle göra min panna hård, som deras - dem Han sände mig till - ja, hårdare, hård som diamant.

Jag arbetade då med svaga människor, marginaliserade, och tänkte, att de behöver inte främst möta hårda pannor. Sådana hade de mött tillräckligt av. Jag förstod inte då, att det var avvikna, kristna ledare som Gud syftade på, vilket jag senare mer än väl fått anledning att förstå.

Hösten 1974, när vi som familj nyss flyttat till Habo, talade Gud till mig, och som jag då berättade för min fru: "I en tid som föregår en svår tid i Sverige, med krig och stora svåriheter, kommer jag (Herren) att föra dig ut i en uppgift, att förbereda de kristna".

Den uppgiften kom våren 1986, 12 år senare,i mars månad, under den s.k. "Jönköpingsveckan", en evangelistvecka som då fanns i Pingstförsamlingen i Jönköping, den församling som jag då tillhörde.

Forts följer.

2014-05-20 @ 09:31:07
Postat av: S-E Sköld

Man kan inte FÖRKASTA Guds ritningar, dem Han sänt till byggare av HANS FÖRSAMLING, Den levande Gudens församling, nedtecknade i Bibeln, och dessutom till grunden riva ned det fäderna enligt de ritningarna - med framgång - byggt upp,

utan att vara ledd av Guds fiende, av Satan själv.

2014-05-20 @ 22:44:46
Postat av: S-E Sköld

Matt 16:22-23 "Då tog Petrus honom
åt sidan och började ivrigt säga
mot honom, i det han sa: "Bevara
dig Gud, Herre! Inte skall du
göra detta".

Men han vände sig om och sa till
Petrus: "Gå bort Satan och stå mig
inte i vägen: du är en stötesten, för
mig, ty dina tankar är inte Guds
tankar, utan människotankar".

Guds verk - Guds församling - är antingen ledd av huvudet Kristus, eller så inte. Och skall församlingen kunna vara ledd av Kristus, församlingens huvud, då måste den vara uppbyggd enligt Guds ritningar, som finns nedtecknade i Guds Ord, Bibeln.

Där apostlar och profeter har huvudrollen. Då Gud gör alls ingenting "utan att ha uppenbarat sitt råd, för sina tjänare profeterna". Gör man sig då av med profeterna, för att i dess ställe sätta lärargåvorna, då vet man inte vad Gud vill med Sin församling i varje dess tid! utan "mal på" utan hänsyn till det förändrade läget.

Men Gud vill att Hans församling skall vara "uppdaterad", och dessutom känna framtiden, som Gud känner den! Den skall med andra ord vara profetisk.

2014-05-21 @ 06:56:46
Postat av: S-E Sköld

forts VITTNESBÖRDET: återvänder till mars 1986, när Guds Ande talade till Per Sundgren och mig, om Sveriges framtid: om hotet mot vårt land.

Vi - Per och u.t. - deltog i evangelistveckan i Jönköping, men hade samtidigt ett möte i Marieholm. Den veckan hade jag upplevt en speciell "nöd" som jag inte kunde göra mig av med. Efter mötet i Marieholm, när vi i bil var på hemväg till Jönköping, sa jag till Per, att nöden inte hade lämnat mig. Vi prövade då, vad det kunde bero på; om något t.ex. inte fick tillfälle att ske i det möte vi haft.

Då började Gud - där i bilen - tala till oss om hotet mot vårt land, och att vi skulle varna våra landsmän för detta. Egentligen var det uppdraget som Gud talade till mig i Habo, hösten 1974: "I en tid som föregår en svårt tid i Sverige, med krig och stora svårigheter, skall jag föra dig ut i en uppgift, att förbereda de kristna", som plötsligt gick i uppfyllelse.

Mot den bakgrunden kontaktade jag Norris Leffler, då föreståndare för Pingstförsamlingen i Jönköping och värd för evengelistveckan och Jack-Tommy Ardenfors, då föreståndare för Smyrnaförsamlingen i Gögeborg, ang möjligheten att där i veckan få berätta det Gud talat till oss.

Men de avvisade frågan. Men fortfarande har jag kristallklart för mig vad jag skulle ha sagt, om tillfälle till detta getts mig.

2014-05-21 @ 07:11:43
Postat av: S-E Sköld

GARANTIBEVIS, utställt av Guds Ord.

Om inte Guds församling byggs i enlighet med Guds ritningar, Jesu apostlars lära, nedtecknad i Bibeln, blir den inte vad Gud vill, vad Gud avsett: ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen. Då kommer den att anpassa sig till världen, och kan då INTE BLI ett ljus -och ett salt.

Det är den enkla och självklara sanningen! som inte går att dölja bakom religiösa ord och fraser. Ja, inte en den s.k. "lovsången" kan dölja detta faktum.

2014-05-21 @ 10:05:45
Postat av: S-E Sköld

När vi - Per Sundgren och jag - i mars 1986 fick Guds uppdrag att varna Sveriges folk, för en kommande, militär invasion, fick vi då inte veta orsaken till denna domshandling från Gud. Först tre år senare - den 11 mars 1989 - fick vi veta orsaken: att det handlar om skörden av den sådd av oskyldigas blod, som vi som folk sått: abortblod, med andra ord.

Den 11 mars 1989 fick jag skriva ned följande avtal - kontrakt - där Gud utlovar vårt folk två olika konsekvenser, som en följd av vårt eget handlande. Texten är, ord för ord återgiven, och åtfinns i boken OFREDSTIDER sidan 111. Där jag skrivit med versaler, är ett direkt återgivande av "kontraktets" text:

_____________________

DOKUMENT FRÅN GUD TILL SVERIGES FOLK, ATT FÖRELÄGGA REGERINGEN, RIKSDAGEN OCH FOLKET. GUDS PLAN FÖR SVERIGE - HELA FOLKET I GUDS VÅGSKÅL OCH VID ETT VÄGSKÄL.

Och Gud sade till Jeremia: Tag dig en bokrulle och teckna i den upp allt vad jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hednafolk..
Kanhända skall Juda hus, när de hör all den olycka som jag har i sinnet att göra dem, VÄNDA OM. Jer. 19:3-5.

Du skall säga: HÖR HERRENS ORD, ni av Juda konungar och ni Jerusalems innevånare: SÅ SÄGER HERREN SEBAOT, ISRAELS GUD: Se jag skall låta en sådan olycka komma över denna plats, att det skall genljuda i öronen på var och en som får höra det.

Eftersom de har övergivit mig och inte aktat på denna plats, utan tänt offereld åt andra gudar som varken de själva eller deras fäder eller Juda konungar har känt och eftersom de uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt sina Baalshöjder för att där bränna upp sina barn i eld. Jer. 19:3-5.

OCH HÖR HERRENS ORD, Du Juda konung, som sitter på Davids tron, HÖR DU MED DINA TJÄNARE OCH DITT FOLK.

SÅ SÄGER HERREN: Öven rätt och rättfärdighet... förorätta inte främligen och utgjut inte oskyldigt blod på denna plats

TY OM NI GÖR EFTER DETTA ORD, SÅ SKALL KONUNGAR SOM KOMMA KOMMA ATT SITTA PÅ DAVIDS TRON FÅ DRAGA IN GENOM PORTARNA TILL DETTA HUS... FÖLJDA AV SINA TJÄNARE OCH SITT FOLK.

MEN OM NI INTE HÖR DESSA ORD, DÅ HAR JAG SVURIT VID MIG SJÄLV, SÄGER HERREN, ATT DETTA HUS SKALL BLI ÖDELAGT. Jer. 22:2-10.

JAG, HERREN DEN HELIGE, TAGER I DAG HIMMEL OCH JORD TILL VITTNEN MOT EDER, ATT JAG FÖRELAGT ER LIV OCH DÖD, VÄLSIGNELSE OCH FÖRBANNELSE.

SÅ MÅ DU DÅ VÄLJA LIVET, FÖR ATT DU OCH DINA EFTERKOMMANDE MÅ LEVA.

I DET ATT DU ÄLSKAR HERREN, DIN GUD, OCH HÖR HANS RÖST OCH HÅLLER DIG TILL HONOM:

TY DETTA BETYDER FÖR DIG LIV OCH LÅNG LEVNAD, SÅ ATT DU FÅR BO I DET LAND SOM HERREN MED ED HAR LOVAT DINA FÄDER. 5 Mos. 30:19-20.

OCH HERREN BETYGAR FÖR MIG ÄNNU EN GÅNG, GENOM JESU ANDE SOM ÄR PROFETIANS ANDE: ATT INGEN SOM LEVER I MISSGÄRNING SKALL KUNNA BESTÅ. Hes. 7:13.

MEN LÅT OSS GÅ TILL RÄTTA MED VARANDRA, SÄGER HERREN. OM ERA SYNDER ÄN ÄR BLODRÖDA SÅ KAN DE BLI SNÖVITA... OM NI ÄR VILLIGA ATT HÖRA, SÅ SKALL NI FÅT ÄTA AV LANDETS GODA. Jes. 1:18-19.

DÅ SKALL TURTURDUVAN ÅTER LÅTA SIN RÖST HÖRAS I LANDET, SÄGER HERREN. Höga Visan 1:12.

______________________

Detta budskap gav mig Gud, hemma i mitt hem i Trånghalla, Jönköping, samma tid som den s.k. Jönköpingsveckan pågick.

Den 11 mars 1989.

S-E Sköld

2014-05-23 @ 09:27:49
Postat av: S-E Sköld

Hab. 2:2 "Och Herren svarade mig:
Skriv upp dina syn och uppteckna den
på skrivtavlor, med tydlig skrift,
så att den lätt kan läsas"

2014-05-23 @ 09:32:14
Postat av: S-E Sköld

I boken OFREDSTIDER finns ett kapitel, sidorna 115-121, med titeln "TILL SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG, KUNGSHUSET OCH ALLT FOLKET", som handlar om skuldfrågan. I det kapitles slut står angående skulden:

"LAGSTIFTARNA OCH VI ALLA ÖVRIGA

Jesu kors är platsen dit vi alla få gå med vår skuld; vår delaktighet i landets blodskuld.

En del av oss bär skuld som politiker och lagstiftare. Andra som opinionsbildare, eller på annat sätt påskyndare av lagens tillkomst. Andra åter för underlåtenhet att säga ifrån; trots en ställning, en position i samhället, som inneburit en möjlighet till det.

Och slutligen en del av oss för ointresse
och liknöjdhet".

___________________________

Med "facit i hand", grundad på erfarenhet av drygt 20 års arbete med frågan - ärendet - kan med fog tilläggas:

UNDERLÅTENHET ATT FÖRKUNNA ALLT GUDS RÅDSLUT, och till det kommer, att samma grupp stått emot -och därmed hindrat Guds sändebud att nå ut till vårt lands folk, med budskapet om "synd, rättfärdighet och dom". Det är med andra ord, Ordets tjänare och förvaltare som brustit - UNDERLÅTIT - att förkunna Ordet för vårt lands folk och utöver det, även hindrat Guds sändebud från att nå ut folket, på den väg Gud hade tänkt: genom Sitt eget folk!

Apg. 20:26-27 "Därför betygar jag
för er nu i dag, att jag inte bär
skuld för någons blod.

Ty jag har inte UNDANDRAGIT mig, att
förkunna för er, allt Guds rådslut".

2014-05-26 @ 11:04:35
Postat av: S.E Sköld

Vi sjunger - åtminstone inom Pingst och i samband med barnvälsignelser - "Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord",

men detta gäller uppenbarligen inte barnen i moderlivet, med tanke på Jesu, samfällt tigande tjänare, vad gäller de 30 - 40.000 aborterna i vårt land, som ju är människor - Guds avbilder - som dödas.

Värre än på Herodes tid.

2014-05-26 @ 11:28:42
Postat av: S-E Sköld

De flesta i vårt land, också Ordets tjänare och förvaltare, tycks tro, att man kan döda 30 - 40.000 barn årligen, utan att någon ställs till svars för det.

När exempelvis danska grisbönder klipper svansen av griskultingar, blir det reaktioner i vårt land, och vidare än så; men när man dödar skaror av människor, Guds avbilder, blir det inga "ramaskri".

Varför inte? Anpasslighet, från Ordets tjänare t.o.m. De som är satta att ge människorna kunskap om Guds vägar, Guds lagar.

Hos. 4:4 "Dock bör man inte så
mycket gå till rätta med någon
annan, eller förebrå honom,
eller förebrå ditt folk, som man
bör gå till rätta med prästen".

2014-05-26 @ 21:53:19
Postat av: S-E Sköld

JESUS: "När han kommer, som
är sanningens Ande, skall han
låta VÄRLDEN FÅ VETA sanningen
i fråga om synd, rättfärdighet
och dom".

Jes. 9:2 "Det folk som VANDRAR I
MÖRKRET skall se ETT STORT LJUS;
ja över dem som bor i dödsskuggans
land SKALL ETT LJUS SKINA KLART".

__________

Var får ljuset största betydelsen, effekten? I mörkret så klart! Och JESUS har kommit som ett ljus i mörkret, som livets ljus! för att ingen som vandrar med Honom skall behöva vandra i mörker, utan ha Honom som sitt vägledande ljus!

Men om Ordets förvaltare och tjänare sviker sitt uppdrag, sviker sin Uppdragsgivare, då finns inte det ljuset, för alla dem som behöver det. Då förblir mörkret! och de förblir i mörkret.

Och det är vad som hänt -och händer i vårt land. Ordets förkunnare STÄLLER INTE FRAM LJUSET, utan gömmer undan det. Kanske för att slippa förföljelse för ljusets - Ordets - skull?

Men när då folket förblir i mörker, och GÖR MÖRKRETS GÄRNINGAR; vem rår då i första han för det? Om inte Ordets tjänare OCH FÖRVALTARE, förkunnar ALLT GUDS ORD för vårt folk, vem skall då i så fall göra det?

Ja världen kan inte göra det: den som är blind kan inte leda en annan blind. Det är de seende som är skyldiga att hjälpa de blinda!


JESUS: "Jag har sänt er som
ljus i mörket och som salt i
förruttnelsen".

I vårt land fungerar inte salt -och ljustjänsten, därför härskar mörkret och förruttnelsen, med bland annat 30 - 40.000 dödade barnfoster årligen. Är det barn som JESUS inte älskar? Han som "älskar alla barnen på vår jord" som vi brukar sjunga. Vi sjunger ett och gör ett annat.

JESUS: "Den som inte är för
mig, är emot mig. Den som inte
församlar med mig, förskingrar".

2014-05-27 @ 08:43:42

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se