+ "The show must go on..." Hurra, hurra, hurra...


"Pingstföreståndaren Pelle Hörnmark predikade på Livets ord"

Citat
: "På initiativ av Ulf Ekman kom också en rungande applåd för hela pingströrelsen "eftersom "den betytt så mycket".

Pelle Hörnmark tackade och sa att "med den applåden orkar vi ett halvår till nu i Pingst".
.......................................................
Kommentar
:

2Tim.4:1 "Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter
."
..................................................................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=260716

Kommentarer
Postat av: S-E Sköld

Jag lyssnade - och såg - Pelle Hörnmarks linjetal på Pingst-ffs konferensen. Talet var ett ORDSVALL utan motsvarighet i min erfarenhet och utan sälta; ett slags försvarstal, med tanke på hans vägval.Bildlikt kan man säga, att talet var som ett stort fikonträd med mängder av löv - till att gömma sig i - men helt utan frukt: utan Guds Ord.Men jag minns när Pelle kom hem från sin missionstjänst i Etiopien, och predikade smord av Guds helige Ande. Bl.a. talade han vid ett tillfälle om, att Sauls framtid och tjänst berodde på hans relationer till en profet, nämligen till Samuel. Den relationen avgjorde allt, för Saul.Som nytillträdd föreståndare predikade han också en gång så radikalt - till oss välfärdskristna - möjligen med utgångspunkt från Jes. 58, att jag förundrade mig över hans mod. Men helgen efter tog han tillbaka något av det han sagt; i vart fall upptfattade jag det så.Och sedan började han predika i en mer lättsam stil, närmast kåserande, trevligt och lättlyssnat. Pelle är ju lättlyssnad och humoristisk; och det var då - vid den tidpunkten - han började predika sig själv, sin familj, sina barn och vad han tyckte i en rad olika frågor.Alltså inte vad Bibeln säger. Hade han följt Guds Ord hade han inte hamnat där han nu är: därför skriver Paulus till Timoteus och uppmanar honom att predika Guds Ord: "då räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig".

2011-05-17 @ 12:20:55
Postat av: S-E Sköld

Det största problemet med Pingst-ffs och samfundet Pingst sammanfattar de bäst själva - i sin blindhet - i sin slogan: "VI HJÄLPER FÖRSAMLINGAR ATT LYCKAS".Sånt skriver bara den som antingen är andligt stockblind, eller så totalt okunnig i, vad Bibeln lär: "Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot". Till detta kommer, att JESUS lovade sända Hjälparen, Den helige Ande, I SITT EGET STÄLLE!Vilka är då "Vi" som med sitt kött lovar hjälpa Guds församlingar, som ju från början till slut är ett verk av Guds helige Ande/Hjälparen!I samma stund som de inser vad som står på dera egen dekal/som slogan, tar de ned den.

2011-05-17 @ 20:05:27
Postat av: S-E Sköld

Ledare som inte själva följer Ordet, skall ingen efterfölja; oavsett med hur stora ORDSVALL - mångordighet - de söker dölja sina avfall: sin ohörsamhet och olydnad, för Guds Ord och Guds tilltal.

2011-05-18 @ 05:57:18
Postat av: S-E Sköld

Saxat från Dagen och Carl-Henric Jaktlunds artikel ang. pingstsamfundet:"På många sätt är helgens inriktning därför ganska odramatisk. Egentligen handlar det mest om ett slags erkännande och förtydligande om hur verkligheten redan ser ut sedan ganska många år, samt ett konstaterande att den verkligheten är okej och bra.Kanske ska man även väga in det postuma priset till forskaren och pingstpastorn Bertil Carlsson i detta. Han skrev 1973 uppsatsen "Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen" för vilken han fick mycket intern kritik.Självbilden var att pingströrelsen inte hade någon organisation, man var ju inget samfund som andra. Carlsson visade på att verkligheten var en annan: Det fanns informella strukturer.Kanske är det i det ljuset man ska se skapandet av Pingst - Fria församlingar i samverkan och etablerandet av samfund: Att den svenska pingströrelsen till slut tröttnade på att vara informella?Och likadant kan i så fall nog sägas om helgens beslut kring medlemsfrågan. Nu har man sagt hur det är, hur verkligheten ser ut, bättre att göra det formellt än hålla det informellt (och formaliserar sig i någon form av trosdokument). Någon förändring i praktiken är egentligen svår att peka på, den förändringen har i så fall skett för länge sedan precis som bildandet av samfund skedde långt innan det gjordes formellt".------------------Den tidgare, samfundsfria, pingströrelsen var inte utan ledning; det var inte ur ett kaos man organiserade fram ett samfund. Skillnaden var att pingströrelsen förr hade ett ANDLIGT LEDARSKAP, som man givetvis kan klassa som INFORMELLT.Den 90-årige Lewi Pethrus från boken Lewi Pethrus i närbild, skriven av Ivar Lundgren, och på dennes fråga ang pingströrelsens framtida ledarskap svarar LP:"Jag skulle vilja säga att vad den kräver är en andlighet, som motsvarar organisationsformen.Organisationsformen är biblisk och andlig. Vi talar om andliga ämbeten, andliga nådegåvor och andligt omdöme, en andlig ledning.Vad som absolut måste till för att dessa andliga organisationsformer skall fungera – det är ett motsvarande andligt sinne, en andlig blick och en biblisk aktionsform.Om detta finns kommer ledarna

av av sig självt fram”.-----------------Intressant - och av vikt - är att lägga märke till, att LP nämner ordet "andlig" (i olika former) inte mindre än nio gånger i detta korta citat.När det gäller Bertil Carlsson så är han EN röst från det förgångna, som ger röst åt hans uppfattning.Men hans röst avfärdar på intet sätt pingströrelsens, informella, profetiska ledarskap, som formades i konferenser (bibelstudieveckor) bönedagar och regionala evangelistveckor med öppna samtal, där vem som helst - även rörelsens fotfolk - kunde delta, på lika villkor som alla andra inkl ledarskapet. Där sökte man GEMENSAMT Ordet väg.Såväl folkrörelsen, som den andliga rörelsen, pingströrelsen är nu död, och ersatts av formalism. Köttet/formalismen har övertagit Andens verk, vilket inte är ovanligt om man ser till väckelserörelsernas historia.Och Carl-Henric Jaktlund sjunger den utvecklingens - avvecklingens - lov.2011-05-18 @ 07:22:45
Postat av: Craxyknas

Jag sa till Gud att jag inte kunde komma på vart en sak i Bibeln står någonstans. Så klickade jag in här. Och precis där är bibelordet! 2 Tim 4:1. Tusen tack!Välsigne dig syster i tron :)Glömde skriva i vem jag var förra gången...

2011-05-19 @ 17:02:47
URL: http://craxyknas.blogg.se/
Postat av: S-E Sköld

I den kristna mötesverksamheten i vårt land, går den mesta tiden åt, att hindra JESUS från att träda fram: d.v.s. Jesu Ande. Därför lider Sverige av väckelsebrist.En bristsjukdom, som - om den inte botas - leder till evig död: evig skilsmässa från Gud.

2011-05-21 @ 07:11:47
Postat av: Deborah

Craxyknas!Toppen.Varma hälsningar! :-)

2011-05-21 @ 11:27:30
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: S-E Sköld

Pelle Hörnmark kunde - på LO - ha trätt upp för de svagaste i samhället; de ofödda i moderlivet: som också ger oss en blodsådd som hotar hela vårt lands existens. Men det gjorde han inte - de borde annars ligga främst i Jesu hjärta, likaväl som i Hans tjänares; men att träda upp för dem som försvarlösa dödas i moderlivet - i en omfattning som vida öveträffar Herodes barnamord - ger inga applåder.Om vi - som Pelle Hörnmark - talar om att "göra goda gärningar", kan vi som kristna inte blunda för dessa skaror av människor, Guds avbilder, dessa "de allra minsta", som rättslöst - och helt försvarslösa - dödas i moderlivet.För mig är ingen Ordets förkunnare trovärdig som "hoppar över" - och bortser från - de oföddas sak, och oskyldiga blod, som ropar till oss från vårt lands mark. Om inte Ordets tjänare och förvaltare säger någonting, för att ge dem röst, vem skall då göra det?JESUS hade inte varit tyst inför denna skriande orättfärdighet. Men Hans tjänare kan det tydligen: tiga i denna sak, trots ett i.ö. mycket imponerande ORDSVALL. Nu hör ju också till saken, att Pelle, med många andra, inte bara tiger i frågan, utan han har också aktivt gått emot organisationen MRO (Människorätt för ofödda) när de demonstrerade - med obehagliga bilder - utanför Pingstkyrkan i Jönköping, när Pelle var föreståndare där.2011-05-23 @ 14:30:24

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se